Công bố danh sách bài dự thi được chọn【越文 增補入圍公告】
由於網路票選灌水嚴重,籌備小組(主辦單位)將依據留言則數與文章品質,另外推薦一至兩篇稿件進入決選,作為彌補。 對於票選辦法的疏失及無法防堵灌水程式,籌備小組特此致歉。
Do hoạt động bỏ phiếu qua mạng có quá nhiều phiếu khống, nhóm trù bị (Ban Tổ chức) sẽ căn cứ theo nội dung phản hồi của bạn đọc, chọn thêm một đến hai bài dự thi để đưa vào vòng chung kết. Ban Tổ chức thành thật xin lỗi quý vị về việc không thể kiểm soát và phòng chống việc bỏ phiếu khống trong hoạt động bỏ phiếu bình chọn qua mạng.

Bài chọn bổ sung
【增補入圍文章】
Nguyễn Cẩm Thùy / Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ 
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/noi-long-nguoi-con-xa-xu.html

Lu Nguyet Huong / Đài Loan-quê hương thứ hai của tôi 
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/04/ai-loan-que-huong-thu-hai-cua-toi.html


Bài dự thi được chọn
母語評審入圍】

˙Thỏ Trắng
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/04/giac-mo-noi-xu-nguoi.html

˙Cổ Lam
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/mua-nhan-chin.html

˙Đặng Thị Phương Lan
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/mat-troi-cua-me.html

˙Phạm Thanh Vân
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/con-thuong-ba-ma.html

˙Lê Thị Phượng ( Hoa lau )
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/nguoi-me-viet.html


Bình chọn qua mạng
【網路投票入圍】

˙Nguyễn Thị Kim Phụng 
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/trai-long.html
總星數:10828

˙LÊ THỊ KIM CHI (梨金芝)
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/cuoc-song-khong-chi-rieng-toi.html
總星數:11885

˙Nàng Thơ
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/dong-nhat-ky-trong-em.html
總星數:13476

˙小英
http://2014tlam-vn.blogspot.tw/2014/05/2014-05-02-ky-su-cua-oi-tieng-viet.html
總星數:10748