Tôi hy vong - đủa hai chau về bà ngoài

2014-05-30 / Tô ÁNH NGuyỆT 蘇映月 / Tôi hy vong - đủa hai chau về bà ngoài / Tiếng Việt / 花蓮豐田五味屋


Tôi Tô ÁNH NGuyỆT. Tôi Là ngủỏì việt Nam Lâý chồng qua Đài Loan mủỏi Lăm năm.Tôi Sinh đủỏc hai trẻ em một trai một gái. Tôi rầt hạnh phúc chồng của.
Tôi năn nay đã bãy mủỏi tuôĩ ngày nào cũng đi Làm vủỏn` eựckhỗ. Tôi thâý tội nghiệm. Khi tôi lần đầu tiên đến Đài Loan là rất khó, mẹ tôi nói với tôi không để xem nếu tôi là ở Việt Nam, tiền bạc của họ để đứa con trai khác, nhưng chồng tôi không bận tâm, ông cảm thấy rằng chúng tôi có thể dựa vào riêng của họ. Một vài năm trước đây, khi đứa trẻ được sinh ra, con trai của tôi, để được mang theo một, tay cầm con gái mới sinh lớn trong một tay và cắt trầu, không có máy ảnh, nếu không bạn có thể bắn hạ cho trẻ em. Tôi phãu Sin việt nam dễ kiếm tiến đi chỏ ̣ mua Lau. Tôi mỏí qua Đài Loan không biết gì hết mẹ chồng cuà tôi già có qúa làm chuối rầt là khỗ nhủng mà tôi dáng sống đề nuôi con. Tôi đến Đài Loan Làm nông có một ngày con cũa. Tôi bị Thuốc Sau chúng đọc đã bệnh viện Vài năm sau. Tôi Lại đi cắc câu đêm eon cũa. Tôi đi rồi bị mấy cắc nhiều khi. Tôi eảm thầy cắc câu giẫy cón tay út nhủng hôm nay mây cháu bình an. Rồi tôi đền Đài Loan mủỏi Lăm năm cóvề nhà hai Lần gia đình của. Tôi Làm nông chồng cà phê. Tôi có rầt hai cháu Về việt nam cách nay mủỏi năm chủa về. Tôi thấy buồn nhỏ´ nhà nhỏ`mẹ cũa. Tôi mẹ già rôì Tám mủỏi hai tuỗi. Tôi muồn đêm hai chàu thăm bà ngoại tôi không gĩ. Tôi lại Lầy chồng qua đây nhủng mà đã rồì thì phãi chịu đủ`ng nhủ bay dỏ` hai cháu đã Lỏ´n rồi ăn hoc rầt tồt chồng cũa. Tôi đôi Sủ` vỏí tôi rầt Tôt hai vỏ ̣chồng . Tôi dáng làm muôi hai cháu ăn học. Thầy buồn nhỏ´ nhà nhỏ´ mẹ cũa tôi mẹ già năn nay tám mủỏi hai tuỗi. Tôi muốn về việt nam haị dủá con cũa tôi cũng muồn về. Thăm bà ngoại mủỏi năn không gặp.