RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

2014-04-27 / cát bụi   / RIÊNG MỘT GÓC TRỜI  / Tiếng Việt / Không


RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Ta đứng nơi đây trên đảo ngọc....
Làm thơ chỉ tặng một mình ta .
Vui buồn sầu khổ riêng ta biết
ai hiểu tình ta giữa đất trời

Bao giờ ừ nhỉ ,người ta hiểu ta khóc ta cười chẳng phải ta .
Những lúc ta tìm về lặng tĩnh .
Là hồn tìm đến cõi riêng ta

Muốn ẩn mình trong bóng tối
Chìm trong thăm thẳm cõi không gian .
Ta đến nơi đây trên sứ đài
Chỉ có khúc nhạc làm chi kỉ
Khúc nhạc vang lên theo từng khúc .
.....
Quyện vào đất trời ta với ta
..........
Quyện vao khoảng trời chỉ có ta ......