Lịch hoạt động chính:

Mời bài viết:
Tác phẩm dự thi không quá 3.000 từ (mỗi thí sinh chỉ được gửi 1 bài)

Giải Nhất: 1 giải; Tiền thưởng: 10 vạn Đài tệ và một chiếc cúp.
Giải Bình phẩm: 1 giải; Tiền thưởng: 8 vạn Đài tệ và một chiếc cúp.
Giải Ưu tú: 3 giải; Tiền thưởng: 2 vạn Đài tệ và một bằng khen.
Giải Bình phẩm Thế hệ hai: 3 giải, phần thưởng 2 vạn Đài tệ và một chiếc cúp. (NEW!!)

Từ nay đến hết ngày 31/5 sẽ công khai mời bài viết tham gia Giải thưởng Văn học, thí sinh đăng ký và gửi bài dự thi qua internet.
Bài dự thi sẽ được chỉnh lý trước khi đăng, thời gian đăng bài chậm nhất là ngày thứ hai sau khi Ban tổ chức nhận được bài dự thi.

Thời hạn dự đoán tác phẩm đoạt giải: đến hết ngày 10/6/2015 (NEW!!)

12/6- Công bố danh sách tác phẩm dự thi được chọn

22/7- Công bố danh sách tác phẩm dự thi đoạt giải

30/8- Lễ trao giải thưởng重要行事曆!

徵求:3,000字內(每人限投一篇)
首獎:一名,獎金10萬,獎杯乙座。
評審獎:一名,獎金8萬,獎杯乙座。
優選:三名,獎金2萬,獎杯乙座。
新二代高中生評審獎:三名,獎金2萬,獎杯乙座。(NEW!!)

即日起~5/31公開徵件,來稿即登
(投稿後,經由後台工作人員檢驗,文章才會公開於網站,請勿重複投稿)

得獎預測活動至6/10截止
6/12:入圍名單公告
7/22:得獎名單公告
8/30(日):頒獎典禮